Tekniikan Opettajat TOP ry

Tekniikan Opettajat TOP ry. on vuonna 1964 perustettu ammatillis-aatteellinen järjestö, joka vuonna 1995 liittyi OAJ:hin ja vuonna 2001 OAJ:n pedagogiseksi järjestöksi. Jäsenet ovat etupäässä ammatillisen toisen asteen tekniikan alan opettajia, insinöörejä, teknikoita sekä yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneita opettajan tai muita koulutusalan tehtävissä työskenteleviä. Lähes kaikki ovat myös OAJ-organisaation jäseniä. Tekniikan Opettajat TOP ry:n OAJ-jäsenten palvelussuhteen edunvalvonnasta huolehtii OAJ koko organisaationsa voimin. Jäseneksi liittyminen on vaivatonta Tekniikan Opettajat TOP ry:n liittymislomakkeella, jonka voit lähettää vaikka heti
Liity jäseneksi. Liittymismaksua ei ole ja vuosittainen jäsenmaksu on 80 € (2016). Jäsenetuina saa mm. Tekniikka & Talous-lehden sekä mahdollisuuden osallistua vuosittaiseen Tekniikan Alojen Foorumin TAF-seminaariin ilmaiseksi (2016) tai muodollisella maksulla (tapahtumat).


Vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa on seuraavia tavoitteita, joiden totuttamiseen voit osallistua.

1.
AMMATIKKA top -matematiikkakilpailun jatkuvuuden turvaaminen yhteistyössä OPH:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
2. Yhteistyö Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön kanssa kannustuspalkintojen myön-tämiseksi toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa matemaattisia aineita opettaville.
3. TAF-seminaari etsimällä uusia yhteistyökumppaneita.
4. Tekniikka&Talous –lehden ja nykyisten jäsenetuuksien turvaaminen.
5. Toiminta lähiyhteisöjen (OAJ,POE, AOO, MAOL,TOOL) kanssa.

6. Sähköisen viestinnän kehittäminen mm. www-sivujen kautta.
7. Yleinen tekniikan opetuksen aseman kehittäminen.
8. Varmistetaan TOP:n ja jäsenistön asema järjestökentässä.