Tekniikan Opettajat TOP ry

Tekniikan Opettajat TOP ry. on vuonna 1964 perustettu ammatillis-aatteellinen järjestö, joka vuonna 1995 liittyi OAJ:hin ja vuonna 2001 OAJ:n pedagogiseksi järjestöksi. Jäsenet ovat etupäässä ammatillisen toisen asteen tekniikan alan opettajia, insinöörejä, teknikoita sekä yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneita opettajan tai muita koulutusalan tehtävissä työskenteleviä. Lähes kaikki ovat myös OAJ-organisaation jäseniä. Tekniikan Opettajat TOP ry:n OAJ-jäsenten palvelussuhteen edunvalvonnasta huolehtii OAJ koko organisaationsa voimin. Jäseneksi liittyminen on vaivatonta Tekniikan Opettajat TOP ry:n liittymislomakkeella, jonka voit lähettää vaikka heti
Liity jäseneksi. Liittymismaksua ei ole ja vuosittainen jäsenmaksu on 120 € (2020). Jäsenetuina saa mm. Tekniikka & Talous-lehden (tapahtumat).


Tekniikan Opettajat TOP ry piti syyskokouksen 19.11.2019 Akava-talolla Helsingissä ja päätti seuraavasti tulevan vuoden toiminnasta.

Jäsenmaksuja vuodelle 2020 päätettiin korottaa niin, että maksu varsinaisilta jäseniltä on 120 € ja maksu eläkeläisjäseniltä on 100 €. Korotuksen syynä on jäsenetulehden merkittävä hinnan korotus.

Vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa on seuraavia tavoitteita, joiden totuttamiseen voit osallistua.
- AMMATIKKA top -matematiikkakilpailun jatkuvuuden turvaaminen yhteistyösssä OAJ:n, OPH:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Yhteistyö Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön kanssa kannustus-palkintojen myöntämiseksi toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa matemaattisia aineita opettaville.
- Tekniikka&Talous –lehden ja nykyisten jäsenetuuksien turvaaminen.
- Toiminta lähiyhteisöjen (OAJ,POE, AO, MAOL,TOOL) kanssa.
- Sähköisen viestinnän kehittäminen mm. www-sivujen kautta.
- Yleinen tekniikan opetuksen aseman kehittäminen,
- Varmistetaan TOP:n ja jäsenistön asema järjestökentässä.

Puheenjohtajan jatkaa Jukka Pekka Hämäläinen ja hallituksessa ovat seuraavat jäsenet:
Jorma Kärkkäinen varalla Esko Kekkonen
Seppo Pahlman varalla Markku Niemi
Jorma Pesonen varalla Esa Halminen
Risto Peltonen varalla Mika Heinonen