Vasemmalla olevasta valikosta löydät vanhojen kokeiden kysymykset, ratkaisut ja tulokset.

------------------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2022 AMMATIKKA top -matematiikkakilpailun kysymykset, ratkaisut ja tulokset on lisätty AMMATIKKA tiedostot -sivulle.

------------------------------------------------------------------------------------------


Tekniikan Opettajat TOP ry. Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry

Kahdeskymmenes
AMMATIKKAtop
–matematiikkakilpailu
10. marraskuuta 2022
Tänä vuonna AMMATIKKAtop -matematiikkakilpailu järjestetään yhteistyössä
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry kanssa.


Mukana voivat olla ammatillisen toisen asteen opiskelijat. Kilpailusarjoja on viisi ja lisäksi huomioon otetaan opiskelijoiden koulutuspohja (peruskoulu, kaksoistutkinto ja ylioppilas)
A Tekniikka ja liikenneala
B Matkailu-, ravitsemus- ja talousala
C Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala   sekä Luonnontieteiden ala
D Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  
E Kulttuuriala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Humanistinen ja kasvatusala sekä Turvallisuusala  

Lisätiedot vuoden 2022 kilpailusta: https://maol.fi/ammatikka-kilpailu

Ilmoittautumiset:
Ilmoittautumislomakkeen linkki on https://www.lyyti.fi/reg/ammatikka


------------------------------------------------------------------------------------------

AMMATIKKA top - vuotuinen matematiikkakilpailu oppilaille

Tekniikan Opettajat TOP tekee maamme teollisuuden johtavan organisaation, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön kanssa yhteistyötä, jonka myöntämän taloudellisen tuen turvin Tekniikan Opettajat TOP ry. voi järjestää vuosittain ammatillisen toiseen asteen oppilaille matematiikan osaamisen lisäämiseen tähtäävän kilpailun. Järjestö on myös tavoitellut sellaisen koetilaisuuden aikaansaamista, jolla voidaan saada selville ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden oppimistason valtakunnallinen mittaus. Tämän kilpailun esivaiheet juontavat vuoteen 1983, jolloin ammattikoulujen oppilaille järjestettiin ensimmäisen tällainen kilpailu FYTIMA. Sen suosio oli suuri, ja muutaman vuoden tauon jälkeen järjestäjän, Ammatillisten Oppilaitosten Insinöörit AOI:n (nykyinen Tekniikan Opettajat TOP ry.) liityttyä OAJ:öön tämä kilpailumuoto ulotettiin koko oppilaitosmuodon piiriin. Viime vuosina tapahtumaan, joka samalla palvelee oppilaitosta yhden valmiin matematiikkakokeen muodossa, on osallistunut yli 20.000 oppijaa. Enimmillään oppilaitoksia on ollut mukana yli sata. Kilpailu järjestetään syksyisin marraskuun puolivälissä. Tapahtumasta ilmoitetaan Tekniikan Opettajat TOP ry:n www-sivuilla sekä ammatillisten oppilaitosten matematiikkayhteyshenkilöille lähetettävällä sähköpostiviestillä. Tästä syystä on tärkeätä, että jokainen tapahtumasta kiinnostunut oppilaitos nimeää yhden tai useamman matematiikkayhteyshenkilön alkusyksystä. Tieto valinnasta toimitetaan Tekniikan Opettajat TOP ry:n matematiikkayhteyshenkilö Jorma Pesoselle (jote.peso(ät)vsky.fi). Vuotuinen palkintojenjakotilaisuus järjestetään kevätkaudella.