Matikkapalkittavien ehdokkaita haetaan

Vuonna 2003 perustettu Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
palkitsee ansioituneita matemaattisten aineiden opettajia. Jaossa on
jälleen vuonna 2013 viidentuhannen euron suuruinen palkinto.
Kannustuspalkinnon saajat nimetään alakoulusta, yläkoulusta,
toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista sekä lukiosta. Palkinnon
saajan tulee olla pääasiallisesti matematiikan opetusta edistänyt tai
opetustyön tuloksena hyviä oppimistuloksia aikaan saanut henkilö.
Myös matematiikan sovellutusten käyttö esimerkiksi fysiikan, kemian
ja tietojenkäsittelyn saralla on potentiaalinen etu palkinnon saajia
valittaessa. Ansioilla yksinomaan fysiikassa, kemiassa tai
tietojenkäsittelyssä ei saa palkintoa.

Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten
palkinnonsaajaehdokkaiden etsimisestä huolehtii Tekniikan
Opettajat TOP ry. Palkitsemisen edellytyksenä on kiistatta
mitattavissa oleva saavutus. Palkinnon saajan tulee olla
valtakunnallisten mittausten tai saavutettujen tulosten perusteella
ehdolla ansioistaan kannustuspalkinnon saajaksi.


Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten
palkinnonsaajaehdokkaiden nimet
ansioluetteloineen
pitää toimittaa 15. helmikuuta 2013 mennessä osoitteella:
Tekniikan Opettajat TOP ry Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki
tai sähköpostitse
; jukkapekka.hamalainen(ät)hotmail.com

Ansioluettelopohjan voi ladata Ladattavat tiedostot-sivulta