Dec 2009

TOP ry:n sääntömääräinen Yhdistyksen Kokous 2/2009 (§ 11 – 23).

Tekniikan Opettajat TOP ry. Esityslista 2/2009


Kokous TOP ry:n sääntömääräinen Yhdistyksen Kokous 2/2009 (§ 11 – 23).
Aika Lauantai 05.12.2009 klo 11.00.
Paikka Akava-talo, Kellosilta 7, Helsinki
Kutsuttu TOP ry:n jäsenkunta
Esittely
Asiakirjat esitellään kokouksessa


11 Kokouksen avaus

12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

13 Kokouksen järjestäytyminen

14 Työjärjestyksen vahvistaminen

15 Vuoden 2010 jäsenmaksuista päättäminen

16 Hallituksen jäsenten palkkioista, kokouspalkkioista ja matkakulujen
korvaamisesta sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen vuodeksi 2008

17 Vuoden 2010 toimintasuunnitelman vahvistaminen

18 Vuoden 2010 talousarvion vahvistaminen

19 Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen toimikaudeksi 2010-2011

20 Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valitseminen vuosiksi 2010 – 2011

21 Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valitseminen vuodeksi 2010

22 Muista asioista päättäminen

23 Ilmoitusasiat

24 Kokouksen päättäminen

Hallitus
TOPYKEL 2/2009 s. 1 / 1

Lataa tulostettava versio esityslistasta täältä

Matikkapalkittavien ehdokkaita haetaan

Vuonna 2003 perustettu Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö palkitsee ansioituneita matemaattisten aineiden opettajia. Jaossa on jälleen vuonna 2010 viidentuhannen euron suuruinen palkinto. Kannustuspalkinnon saajat nimetään alakoulusta, yläkoulusta, toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista sekä lukiosta. Palkinnon saajan tulee olla pääasiallisesti matematiikan opetusta edistänyt tai opetustyön tuloksena hyviä oppimistuloksia aikaan saanut henkilö. Myös matematiikan sovellutusten käyttö esimerkiksi fysiikan, kemian ja tietojenkäsittelyn saralla on potentiaalinen etu palkinnon saajia valittaessa. Ansioilla yksinomaan fysiikassa, kemiassa tai tietojenkäsittelyssä ei saa palkintoa. Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten palkinnonsaajaehdokkaiden etsimisestä huolehtii Tekniikan Opettajat TOP ry. Palkitsemisen edellytyksenä on kiistatta mitattavissa oleva saavutus. Palkinnon saajan tulee olla valtakunnallisten mittausten tai saavutettujen tulosten perusteella ehdolla ansioistaan kannustuspalkinnon saajaksi.

Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten palkinnonsaajaehdokkaiden nimet ansioluetteloineen pitää toimittaa 15. helmikuuta 2010 mennessä osoitteella: Tekniikan Opettajat TOP ry Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki tai sähköpostitse antti.rytkonen(ät)aina.net

Ansioluettelopohjan voi ladata Ladattavat tiedostot-sivulta