Jan 2007

Tekniikan Alojen Foorumi TAF: Mistä energiamme tulevaisuudessa?

Tekniikan Alojen Foorumi TAF järjestää energiaan, energian saantiin ja energiakysymyksiin laajemminkin liittyvän seminaarin.
TAF on OAJ:n ja Uusi Insinööriliitto UIL:n yhteinen tekniikan alueen kysymyksiä ja erityisesti tulevaisuuden asioita pohtiva yhteistyöelin. Mukana tässä toiminnassa on myös Tekniikan Opettajat TOP ry. Tämänkertainen seminaari liittyy aiemmin aloitettuun sarjaan, jonka teemana oli ”Suomi vuonna 2020”.
Seminaarissa kuullaan kolme asiantuntijapuheenvuoroa, minkä jälkeen energiansaantiimme liittyviä kysymyksiä valottavat eri yhteiskuntaryhmien edustajat.
Lue lisää...

Matikkapalkittavien ehdokkaita haetaan

Vuonna 2003 perustettu Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö palkitsee ansioituneita matemaattisten aineiden opettajia. Jaossa on jälleen vuonna 2007 viisi viidentuhannen euron suuruista palkintoa. Ehdokkaat tulee nimetä helmikuun loppuun mennessä. Kannustuspalkinnon saajat nimetään alakoulusta, yläkoulusta, toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista sekä lukiosta. Palkinnon saajan tulee olla pääasiallisesti matematiikan opetusta edistänyt tai opetustyön tuloksena hyviä oppimistuloksia aikaan saanut henkilö tai opettajaryhmä. Lue lisää...

AMMATIKKAtop - vuotuinen matematiikkakilpailu oppilaille

Tekniikan Opettajat TOP on solminut maamme teollisuuden johtavan organisaation, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön kanssa sopimuksen, jonka myöntämän taloudellisen tuen turvin Tekniikan Opettajat TOP ry. voi järjestää vuosittain ammatillisen toiseen asteen oppilaille matematiikan osaamisen lisäämiseen tähtäävän kilpailun. Järjestö on myös tavoitellut sellaisen koetilaisuuden aikaansaamista, jolla voidaan saada selville ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden oppimistason valtakunnallinen mittaus. Tämän kilpailun esivaiheet juontavat vuoteen 1983, jolloin ammattikoulujen oppilaille järjestettiin ensimmäisen tällainen kilpailu FYTIMA.Lue lisää...