AMMATIKKAtop - vuotuinen matematiikkakilpailu oppilaille

Tekniikan Opettajat TOP on solminut maamme teollisuuden johtavan organisaation, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön kanssa sopimuksen, jonka myöntämän taloudellisen tuen turvin Tekniikan Opettajat TOP ry. voi järjestää vuosittain ammatillisen toiseen asteen oppilaille matematiikan osaamisen lisäämiseen tähtäävän kilpailun. Järjestö on myös tavoitellut sellaisen koetilaisuuden aikaansaamista, jolla voidaan saada selville ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden oppimistason valtakunnallinen mittaus. Tämän kilpailun esivaiheet juontavat vuoteen 1983, jolloin ammattikoulujen oppilaille järjestettiin ensimmäisen tällainen kilpailu FYTIMA. Sen suosio oli suuri, ja muutaman vuoden tauon jälkeen järjestäjän, Ammatillisten Oppilaitosten Insinöörit AOI:n (nykyinen Tekniikan Opettajat TOP ry.) liityttyä OAJ:öön tämä kilpailumuoto ulotettiin koko oppilaitosmuodon piiriin. Viime vuosina tapahtumaan, joka samalla palvelee oppilaitosta yhden valmiin matematiikkakokeen muodossa, on osallistunut yli 20.000 oppijaa. Enimmillään oppilaitoksia on ollut mukana yli sata. Kilpailu järjestetään syksyisin marraskuun puolivälissä. Tapahtumasta ilmoitetaan Tekniikan Opettajat TOP ry:n www-sivuilla sekä ammatillisten oppilaitosten matematiikkayhteyshenkilöille lähetettävällä sähköpostiviestillä. Tästä syystä on tärkeätä, että jokainen tapahtumasta kiinnostunut oppilaitos nimeää yhden tai useamman matematiikkayhteyshenkilön alkusyksystä. Tieto valinnasta toimitetaan Tekniikan Opettajat TOP ry:n matematiikkayhteyshenkilö Jorma Pesoselle (jorma.pesonen(ät)vsky.fi). Vuotuinen palkintojenjakotilaisuus järjestetään kevätkaudellä. Marraskuussa (16.11.2006) AMMATIKKAtop – kilpailun palkintojenjako järjestetään huhtikuussa. Siihen kutsutaan jokaisen viiden sarjan parhaat.