Matikkapalkittavien ehdokkaita haetaan

Vuonna 2003 perustettu Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö palkitsee ansioituneita matemaattisten aineiden opettajia. Jaossa on jälleen vuonna 2007 viisi viidentuhannen euron suuruista palkintoa. Ehdokkaat tulee nimetä helmikuun loppuun mennessä. Kannustuspalkinnon saajat nimetään alakoulusta, yläkoulusta, toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista sekä lukiosta. Palkinnon saajan tulee olla pääasiallisesti matematiikan opetusta edistänyt tai opetustyön tuloksena hyviä oppimistuloksia aikaan saanut henkilö tai opettajaryhmä. Myös matematiikan sovellutusten käyttö esimerkiksi fysiikan, kemian ja tietojenkäsittelyn saralla on potentiaalinen etu palkinnon saajia valittaessa. Ansioilla yksinomaan fysiikassa, kemiassa tai tietojenkäsittelyssä ei saa palkintoa. Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten palkinnonsaajaehdokkaiden etsimisestä huolehtii Tekniikan Opettajat TOP ry. Palkitsemisen edellytyksenä on kiistatta mitattavissa oleva saavutus. Palkinnon saajan tulee olla valtakunnallisten mittausten tai saavutettujen tulosten perusteella ehdolla ansioistaan kannustuspalkinnon saajaksi. Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten palkinnonsaajaehdokkaiden nimet ansioluetteloineen pitää toimittaa helmikuun viimeiseen päivään 2007 mennessä osoitteella Tekniikan Opettajat TOP ry Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki tai sähköpostitse antti.rytkonen(ät)oaj.fi